In mijn abstracte werk staan vorm en kleur centraal. Ik onderzoek de wisselwerking tussen deze beeldelementen. Met verfroller, kwasten en papieren sjablonen van eenvoudige geometrische vormen zoals driehoek, cirkel, rechthoek en vierkant breng ik complexe vorm- en kleurconstructies op het doek. Soms zet ik de vormen op het doek met mathematische precisie die ik tevoren heb vastgelegd, dan weer laat ik me leiden door mijn intuïtie. Beide werkwijzen complementeren elkaar. De bijna mechanische cadans zo kenmerkend voor seriematig drukwerk staat naast het aarzelend aftasten en zoeken naar het ritme in het uiteindelijke beeld. Het beeld wordt zogezegd ‘in beweging’ gezet.
Since 2017, Teeyoo, whose paintings usually have a figurative character, has been fascinated by abstract art. Using brushes, paint rollers and paper stencils of simple geometric forms such as triangles, circles, rectangles and squares, he brings complex constructions of form and colour on the canvas.  Sometimes he places the forms on the canvas with mathematical precision, sometimes he is guided by his intuition. Both methods complement each other. The almost mechanical cadence so characteristic of serial printing, stands next to the hesitant scanning and searching for the rhythm in the final image. The image is, so to speak, set in motion.
Seit 2017 ist Teeyoo, dessen Gemälde in der Regel einen gegenständlichen Charakter haben, von der Abstraktion gefangen. Mit Pinsel, Farbroller- und Papiervorlagen einfacher geometrischer Formen wie Dreieck, Kreis, Rechteck und Quadrat bringt er komplexe Form- und Farbkonstruktionen auf die Leinwand.  Mal legt er die Formen mit mathematischer Präzision auf die Leinwand, mal wird er von seiner Intuition geleitet. Beide Methoden ergänzen sich gegenseitig. Die für den Seriendruck charakteristische, fast mechanische Kadenz steht neben dem zögerlichen Scannen und der Suche nach dem Rhythmus im fertigen Bild.  Der Betrachter sieht, wie der Künstler das Bild in Bewegung gesetzt hat.